Project Description

TIENBUNDERS ERKEND ALS NATUURRESERVAAT

Zoutleeuw, woensdagochtend 12 juni 2019 … Burgemeester Boudewijn Herbots en schepen Roger Mertens tekenen samen met een tiental vrijwilligers van Natuurpunt present aan de ingang van Tienbunders.

De regen valt met bakken uit de lucht terwijl Vlaams minister van Milieu Koen Van den Heuvel aankomt over het bospad richting ontmoetingsplaats.

De doorweekte kledij kan de pret niet drukken, want vandaag zetten we de kers op de taart van een jarenlange inspanning: Tienbunders wordt officieel erkend als natuurreservaat.   Dankzij de erkenning komen er nu jaarlijks middelen vrij zodat Natuurpunt de natuurkwaliteit van het gebied nog kan verhogen.

Joachim Mergeay en Guy Lewylle, conservators van het Zoutleeuws bosgebied, zijn erg tevreden.  Het is een morele erkenning voor het werk en de inspanningen die de vele vrijwilligers uit de streek leveren voor het natuurbehoud van dit natuurgebied.

Tienbunders is een erg oud bos dat, onder de naam ‘DOLVEN BOSCH’, al terug te vinden is op Ferraris-kaarten uit de 18de eeuw.

Het gebied is van nature voedselarm en is daardoor relatief intact gebleven, met erg specifieke fauna en flora.  Een groot deel van Tienbunders was niet altijd bos, maar woeste heide met soortenrijke graslanden en schrale akkers. Daardoor verschilt het gebied erg van andere oude bossen in de regio en dat kan je bijvoorbeeld zien aan  de plantengroei.

In plaats van een rijke waaier voorjaarsbloeiers, neem je de meest speciale planten hier in het najaar waar.

Je vindt er soorten als blauwe bosbes, liggende vleugeltjesbloem, koningsvarens, blauwe knoop en gaspeldoorn.  Deze soorten houden van arme bodem en hebben het sinds de komst van de tractor en kunstmest erg moeilijk in Vlaanderen.

Wandelaars komen er regelmatig reeën tegen, in de zomer broeden naast de buizerd ook de havik, wespendief en glanskop.  Bovendien kan je hier wel vijf soorten spechten zien.

Onlangs werd in Tienbunders de Franjestaart (Myotis nattereri) waargenomen.  Deze redelijk zeldzame vleermuis met haartjes – franjes – langs de rand van staart en vleugels is helemaal dol op oude bossen.

Tienbunders zal op de duur ‘vernatuurlijkt’ worden. Concreet wil dit zeggen dat soorten als japanse lariks, amerikaanse eik, grove den en valse acacia gedund worden ten voordele van het inheems loofbos. Dode bomen laten we zoveel als mogelijk staan, want dood hout doet leven  Dat zal onder meer bijzondere broedvogels als de zwarte specht en de wespendief ten goede komen. De herstelwerken gebeuren met aandacht voor het natuurlijk erfgoed en voor de historische open plekken in het bos.  Met het beheer herstellen we een deel van de schrale graslandvegetatie en heide, maar behouden we de typische boskenmerken.

Onze vrijwilligers houden het bos toegankelijk via bewegwijzerende wegen.   Er is ondertussen een mooie wandellus vrijgemaakt die loopt over een afstand van om en bij de drie kilometer.  Kom zeker eens op ontdekking en geniet er van de natuur… .

Het glooiende reliëf, dreven met monumentale bomen,  oude poelen en specifieke fauna & flora maken van Tienbunders in Zoutleeuw een uniek bos.

Click edit button to change this code.
Pagina laatst bijgewerkt op 15/08/2019