OVER NATUURPUNT

NATUURPUNT is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging die zorgt voor de bescherming van kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen. Met meer dan 6.000 vrijwilligers, georganiseerd in 160 lokale afdelingen, beheert de vereniging meer dan 22.800 hectare Vlaamse natuur in 500 verschillende natuurgebieden. Ze brengt de gezondheid van de natuur in kaart, laat mensen de schoonheid van de natuur ontdekken en gaat in dialoog met beleidsmakers.

120

studiewerkgroepen

160

afdelingen

6.000

vrijwilligers

100.000

leden

De vrijwilligers hebben een sturende rol. Zij nemen het initiatief voor de aankoop, het beheer en de openstelling van natuurgebieden. Om iedereen de kans te geven rust te vinden en de schoonheid van de natuur te ervaren, organiseren de vrijwilligers van Natuurpunt duizenden activiteiten: ze leggen wandelpaden aan, organiseren geleide excursies voor het hele gezin, uitstappen, cursussen, filmavonden… Via het werk in de meer dan 120 studiewerkgroepen en het webportaal waarnemingen.be houden de vrijwilligers tegelijk de gezondheid van de Vlaamse natuur in de gaten en leveren ze zo mee de wetenschappelijke basis voor het natuurbeleid van de overheid.

De vrijwilligers worden in hun werk gesteund door meer dan 100.000 Natuurpuntleden.

DOELSTELLINGEN

  • Natuurpunt wil MEER NATUUR: natuurlijk moet er ruimte zijn om te wonen, te werken en ons te verplaatsen, maar hoe drukker het leven wordt, hoe meer nood de mensen hebben aan groen en natuur. Dankzij de inspanningen van Natuurpunt bleven unieke stroken bos, heide, duinen, valleigebieden en polderlandschappen gevrijwaard.
  • Natuurpunt wil BETERE NATUUR: door deskundig beheer slagen de vrijwilligers van Natuurpunt er in de soortenrijkdom in de natuurgebieden te verhogen. Zeldzame en bedreigde diersoorten krijgen daardoor betere levenskansen.
  • NATUUR VOOR IEDEREEN: Natuurpunt beschermt onze natuurgebieden niet angstvallig achter prikkeldraad, maar stelt ze open voor iedereen: om ervan te genieten, om ze te bestuderen of om een handje toe te steken bij het beheer.
  • Natuurpunt plaatst haar werking in een BREDE MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT. Het is zinloos te ijveren voor prachtige natuurgebieden wanneer rondom de verloedering van bodem, water en lucht toeneemt. Daarom staat Natuurpunt in de bres voor een leefbare wereld voor mens, plant en dier, hier bij ons en overal op aarde.

OVER NATUURPUNT ZOUTLEEUW

Natuurpunt Zoutleeuw is de plaatselijke afdeling van Natuurpunt in de stad Zoutleeuw en haar deelgemeenten Budingen, Dormaal, Halle-Booienhoven, Helen-Bos en Ossenweg.  Onze afdeling behoort tot de regionale vereniging Natuurpunt Oost-Brabant.

Binnen ons werkingsgebied streven wij naar het realiseren van bovenstaande doelstellingen van Natuurpunt. Verschillende lokale vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor het beheer en de bescherming van het landschap en het erfgoed dat daarin aanwezig is.

Natuurpunt Zoutleeuw neemt heel wat kleine initiatieven om de natuur te beschermen. Zo organiseren we gedurende het hele jaar excursies, activiteiten of beheerdagen in onze natuurgebieden. Regelmatig werken we samen met de Zoutleeuwse scholen in kader van Educatieve Natuurbeheerdagen of MOS-activiteiten.

Natuurpunt Zoutleeuw is vertegenwoordigd in de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) en we nemen deel aan het project  Zoutleeuw CO2 vrij in 2020 (Zoutleeuw Klimaatneutraal). In deze raden nemen wij het op voor het leefmilieu met brede thema’s zoals water, energie, mobiliteit, ruimtelijke ordening, … .

Natuurpunt Zoutleeuw komt op voor meer ‘echte’ natuur en biodiversiteit in jouw buurt! We willen een hefboom zijn voor maatschappelijke verandering vanuit een perspectief van duurzame ontwikkeling.   Waar mogelijk werken we samen met zowel publieke als private partners.

Bestuur Natuurpunt Zoutleeuw:

info@natuurpuntzoutleeuw.be

 

Helpende handen:

Naast de bestuursleden en vaste helpende handen zijn er natuurlijk nog de vele vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken tijdens beheerwerken in de natuurgebieden, het gidsen van wandelingen, geven van workshops, organiseren van activiteiten, … .

Wil je graag lid worden van Natuurpunt?  Als vrijwilliger of bestuurslid meewerken aan onze lokale afdeling?   Aarzel niet om contact met ons op te nemen!

Pagina laatst bijgewerkt op 25/03/2019