Project Description

RED DE NATUUR IN JE BUURT

Met bovenstaande slogan voerde vzw Durme, Limburgs Landschap en Natuurpunt dit jaar actie tegen opgedoken plannen van de Vlaamse administratie om het natuurbeleid grondig te hervormen. Door o.a. de focus te leggen op Europese natuur, dreigen vooral kleine natuurgebieden die samen met gemeenten beheerd worden, uit de boot te vallen. Mochten de plannen onverkort uitgevoerd worden, dan zou niet minder dan één derde van alle natuurgebieden belangrijke middelen voor onderhoud en openstelling verliezen. Met ludieke acties en een petitie vroegen we aan Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege om de plannen bij te stellen.

Vanaf april 2015 werden op tal van locaties in Vlaanderen activiteiten georganiseerd voor de toekomst van natuur in jouw buurt. Bekende Vlamingen Veerle Baetens, Tine Vandenbrande, Lien Van de Kelder, Jaak Van Assche, Paul Michiels, Joeri Cortens en Lize Feryn schaarden zich achter de actie.

ACTIEDAG IN HET TORFBROEK

Het startschot voor Vlaams-Brabant werd op 25 april 2015 gegeven in natuurgebied HET TORFBROEK IN KAMPENHOUT, het oudste natuurreservaat in Vlaanderen (erkend in 1981). Door deze erkenning kon het gebied uitgroeien tot een oase van rust en groen, vlakbij de dorpskern van Kampenhout. Vandaag staat de succesformule van dit soort natuurbeheer overal in Vlaanderen op de helling.

Actrice VEERLE BAETENS gaf haar steun aan de campagne van Vlaams-Brabant.

Samen met Lieven De Schamphelaere (voorzitter van NP), Hugo Abts (voorzitter van NP Beheer), Chris Steenwegen (algemeen directeur van NP), organisator Ewoud L’Amiral en een heleboel ongeruste natuurlief-hebbers, kwam de sympathieke actrice het nieuwe actiebord aan het Torfbroek onthullen.

WAT STAAT ER OP HET SPEL IN ZOUTLEEUW?

Vanuit Natuurpunt Vlaams-Brabant kwam de oproep aan alle afdelingen om aanwezig te zijn op het startmoment van de actie ‘RED DE NATUUR’ en om er met spandoeken lokaal bedreigde gebieden onder de aandacht te brengen.

Omdat nagenoeg ál de percelen van Natuurpunt Zoutleeuw bedreigd zijn, vertrokken we op 25 april richting Kampenhout.

Twee van onze Leeuwse Natuurpuntgebieden (Het Bolwerk en Het Klein Vinne), zijn kleiner dan 10 ha. Meertsheuvel is groter, maar bestaat uit verschillende velden die versnipperd van elkaar liggen (gescheiden door maïsakkers en een weg).   Het beheerde gebied in Het Vinne is (net) groot genoeg, maar is eigendom van de Provincie. Samenwerking met de Vlaamse overheid zou in de toekomst niet meer mogelijk zijn … en dat is allemaal geen goed nieuws voor de NATUUR!

 

 

 

SLOTEVENT 09/09/2015 in GENT!

Woensdagmiddag 9 september verzamelden zo’n 200 vrijwilligers en medewerkers van Natuurpunt, Durme en Limburgs Landschap aan het Virginie Lovelinggebouw in Gent, vlak bij het station van Gent-Sint-Pieters.  

De 81.853 handtekeningen (58.462 online en 23.391 schriftelijk) voor de petitie ‘meer natuur in de buurt’ werden gebundeld in een imposant boek.  Met de overhandiging van dit uit de kluiten gewassen document aan minister van Natuur Joke Schauvliege werd de actie, die dit voorjaar werd opgestart, plechtig afgesloten.   De natuurverenigingen en de ondertekenaars willen de minister overtuigen om natuurgebieden in de buurt, meestal organisch gegroeid op initiatief van buurtbewoners, niet te laten vallen.

Minister Schauvliege liet verstaan dat natuur in de buurt een speerpunt blijft voor haar beleid. We hopen dan ook dat de minister de voorstellen van haar administratie bijstuurt, vooraleer de uitvoeringsbesluiten van het nieuwe natuurdecreet bekrachtigd worden door de Vlaamse regering.

Meer info vind je via onderstaande linken naar de website van NATUURPUNT.