Project Description

GEELGORZEN AAN HET BOLWERK

De geelgors wordt naar voren geschoven als boegbeeld voor de biodiversiteit van het kleinschalig landbouwlandschap in Zoutleeuw. Samen gaan we de komende jaren aan de slag om de geelgors een thuis te geven in onze gemeente. Ooit al eens gedacht dat u plots de ‘Vijfde symfonie van Beethoven’ in het midden tussen de akkers en de weilanden hoorde? Dan is de kans groot dat de geelgors er voor u zong. Beethoven haalde immers inspiratie bij deze gele akkervogel, die lijkt te zingen ‘Geef me een pintje biiiiieeeeer!’

De geelgors is een geel gekleurde zangvogel, ongeveer zo groot als een mus. Hij vertoeft het liefst in een kleinschalig landbouwlandschap met een mozaïek van graslanden en (graan)akkers, hagen en houtkanten, ruigtes en struwelen. In de lente en de zomer bestaat het menu uit insecten, de rest van het jaar vooral uit zaden en graan. Het nest wordt vaak op de grond gemaakt in dicht struikgewas of heg. Doornstruiken zoals meidoorn en sleedoorn genieten de voorkeur, want daarin zijn ze veilig voor vijanden als de sperwer. Maar het gaat niet zo goed met deze vogelsoort. De geelgors is in 30 jaar

tijd met maar liefst 80% achteruitgegaan. De grootste oorzaken zijn het verdwijnen van zadenrijke graanstoppels en van kleine landschapselementen zoals hagen en houtkanten. Zoutleeuw heeft heel wat potenties voor de Geelgors. De cruciale hagen en houtkanten zijn nog relatief talrijk o.m. in de Kleine Getevallei. De Stad Zoutleeuw wil met haar gemeentelijk subsidiereglement voor kleine landschapselementen het behoud en beheer van de hagen en houtkanten aanmoedigen. Ook treffen we de soort vaak aan in hoogstamboomgaarden, die hier nog opvallend veel voorkomen.

Daarnaast is het beheer van graanakkers van groot belang voor de geelgorzen. De provincie Vlaams-Brabant en Natuurpunt voeren in akkerreservaten
een gericht beheer voor de geelgors en andere akkervogels als de veldleeuwerik, grauwe gors en patrijs. Nu al zijn er in onze gemeente landbouwers die beheersovereenkomsten hebben afgesloten met de Vlaamse Landmaatschappij, die specifiek gericht zijn op de akkervogels.