Fauna en Flora

/Fauna en Flora

De Slechtvalken van Zoutleeuw

In de lente van 2016 mocht de stad Zoutleeuw enkele wel zéér bijzondere nieuwkomers verwelkomen. Er werd een nestkast geïnstalleerd hoog in de klokkentoren van de Sint-Leonarduskerk. Deze nestplek viel zeer in trek bij een mooi koppel Slechtvalken, dat er dan ook nog in slaagde een eerste jong succesvol groot te brengen. [ ... ]

Meidoornhagen, onvervangbare troef voor Zoutleeuw

De stad Zoutleeuw schuift resoluut de meidoorn naar voren als embleem voor het nieuwe Wandelnetwerk Getevallei. De keuze voor de éénstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) is niet zonder reden: ze is een echte klassieker in het Hageland en hét symbool voor biodiversiteit in eigen streek. [...]

Slechtvalken welkom in Zoutleeuw

In het voorjaar van 2015 werd een nestkast voor de slechtvalk geplaatst in één van de torens van de Sint-Leonarduskerk. De ‘snelste vogel ter wereld’ is welkom in Zoutleeuw! [ ... ]

GEELGORZEN aan Het Bolwerk

De geelgors wordt naar voren geschoven als boegbeeld voor de biodiversiteit van het kleinschalig landbouwlandschap in Zoutleeuw. Samen gaan we de komende jaren aan de slag om de geelgors een thuis te geven in onze gemeente. [ ... ]